Služby telekomunikačních sítí

Zajišťujeme:

                       - plánování

                       - výstavbu

                       - servis

                       - údržbu

                       - dohled nad telekomunikačními sítěmi

Vypracujeme dokumentaci skutečného stavu včetně vyjádření o existenci sítí.

Díky zkušenostem načerpaným v průběhu realizace četných projektů můžeme poskytnout také poradenství v oblasti výstavby sítí.

V případě poruchy je možné se obracet na naše dohledové centrum, dostupné 24 hodin denně. Jsme připraveni operativně zasáhnout podle požadavků zákazníka.

Zajistíme pravidelnou údržbu sítě.